دستگاه انکوباتور

از انکوباتورها جهت انکوباسیون اندیکاتور های بیولوژیکال بخار و پلاسما در دمای ۵۵ تا ۶۰ درجه و اندیکاتورهای بیولوژیکال اتیلن اکساید و گرمای خشک در دمای ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده میشود. پس از پایان فرایند استریل با شکستن و قرار دادن ویالها در داخل انکوباتور شرایط رشد باسیلهای زنده که یکی از عوامل آن گرماست، فراهم می گردد. ضروری است ویال ها پیش از قرار گرفتن در داخل انکوباتور و شروع فرایند انکوباسیون به دمای محیط برسند. در صورت رشد باسیل ها تکرار فرایند استریل ضروری است.

بازدید شما از وب سایت و علاقمندی به محصولات و خدمات شرکت آلتون تامین پویا، مایه خرسندی ماست. حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی بازدیدکنندگان محترم در طول جمع‌آوری، پردازش و استفاده از وب سایت در زمان بازدید از اولویت های شرکت است.